گالری کمپ ترک اعتیاد احیاء تازه

محوطه اصلی و بیرونی مؤسسه اعتیاد احیاء تازه

IMG 20200518 193045 scaled 1

مدارک کارکنان مؤسسه اعتیاد احیاء تازه

WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.56 e1629901382518
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.56 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.55 1 e1629901439748
کمپ ترک اعتیاد
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.53 2
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.54
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.54 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.55
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.53 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.56 e1629901382518

وسایل تفریحی کمپ ترک اعتیاد احیاء تازه

مواد مخدر
f1657cf0 2c60 4304 b1dc 1074349efae8
ترک اعتیاد احیاء تازه
مواد مخدر

سالن استراحت مؤسسه احیاء زندگی تازه

WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.49
IMG 20200518 190835 scaled 1
IMG 20200518 193800 scaled 1
IMG 20200518 193812 scaled 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.49

محل پخت و نگهداری غذا در کمپ ترک اعتیاد

WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.58 2
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.59.00
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.59 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.59.01
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.58.58 2

محوطه داخلی کمپ

WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.59.00 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.59.01 1
WhatsApp Image 2021 08 21 at 21.59.00 1