امکانات

سالن استراحت

این موسسه دارای مدیر فنی،کادری مجرب و حرفه ای دکتر داخلی و عمومی مددیار روانشناس مشاور خانواده مجهز به لوازم آموزشی و تفریحی میباشد. میتوان گفت یکی از تمیز ترین…
کمپ ترک اعتیاد در قرچک

محوطه داخلی موسسه احیای تاز

** محوطه موسسه احیای زندگی تازه ** محیطی شاد با امکانات خوب و مفرح????جهت ثبت نام و یا مشاوره به بخش درباره ما رفته و موارد داده شده را انجام…
احیای تازه

دکتر داخلی و مدیر فنی

**دکترهای داخلی و مدیر فنی موسسه احیای زندگی تازه** ‌‌ موسسه دارای مدیر فنی،کادری مجرب و حرفه ای دکتر داخلی و عمومی مددیار اعتیاد روانشناس مشاور خانواده مجهز به لوازم…

محوطه ورزشی موسسه

لوازم ورزشی محیطی شاد با امکانات خوب و مفرح????جهت ثبت نام و یا مشاوره به بخش درباره ما رفته و موارد داده شده را انجام دهید . ما همواره سعی…
محیط ورزشی