پشتیبانی کمپ ترک اعتیاد احیاء تازه
پاسخگوی همه سوالات شما عزیزان هستیم.

09358666564 09122687608

اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد – اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد اعتیاد چیست ؟ اعتیاد را میتوان به چند دسته تقسیم کرد : 1 – حالت روانی 2- حالت جسمانی . در اعتیاد جسمانی  معمولا ناشی بر تاثیر یک دارو…
اعتیاد