جلوگیری از اعتیاد

راه های جلوگیری از مصرف مواد مخدر

راه حل های جلوگیری از مصرف مواد مخدر جلوگیری از اعتیاد راهی است که می توان از مشکلاتی مثل هزینه و پیامدهای بسیاری مانند متلاشی شدن خانواده ها، بیماری، فقر…
جلوگیری از مصرف مواد مخدر