مواد افیون دار

مواد افیونی چیست؟

مواد افیونی چیست افیونی چیست ؟ مواد افیونی را میتوان به صورت طبیعی در گیاه خشخاش پیدا کرد . افیون ها میتوانند داروهای تجویز شده توسط پزشک باشند که در…
مواد افیونی چیست