کراک هروئین

تفاوت هروئین با کراک

مقایسه هروئین با کراک استفاده ناروا یا سوءمصرف هروئین و کراک آسیب های روانی و جسمانی زیادی برای استفاده کننده به همراه دارد که در ادامه به آن ها اشاره…
مقایسه هروئین با کراک